Ga naar de navigatie Ga naar de content Ga naar de footer
Menu

Traceability First

Waarom traceren? 
Veiligheid bewaken in de keten van transplantatie is uitermate belangrijk. Onze verantwoordelijkheid is het vastleggen van een juiste en complete registratie van het geleverde product.
 

Wat leg je vast in het patiëntendossier?
De complete productgegevens (productnummer en SEC code). Naast registratie is het ook belangrijk dat je op deze gegevens kunt zoeken, mocht traceerbaarheid ooit aan de orde zijn. 

 

 

 
Tip:
Gebruik een handscanner om de SEC code te scannen en automatisch in de patiëntenkaart op te nemen bij de betreffende NZa tarieven j-codes (J08-J18)

Bron: www.tripnet.nl