Ga naar de navigatie Ga naar de content Ga naar de footer
Menu

ZimVie

Voor garantieverzoeken van ZimVie producten (zoals implantaat, abutment, hex tool e.d.) maak je gebruik van het ZimVie garantieformulier. Dit formulier is opgemaakt als een interactief PDF bestand. 

Formulier volledig invullen en met het te claimen product opsturen naar Implacom B.V. Het formulier graag ook per e-mail (info@implacom.nl) bij ons indienen. Het product stuur je ons per post toe, met een duidelijke verwijzing naar het digitaal verstuurde formulier.

Garantie Voorwaarden

  • Formulier volledig invullen, niet volledig ingevulde formulieren worden door ZimVie niet in behandeling genomen.
  • Het is een eis van ZimVie dat het lotnummer van ieder artikel op het garantieformulier wordt vermeld. Zonder vermelding van lotnummer wordt het product niet vervangen.
  • (Steriele) producten die gevallen of foutief geopend zijn, of waarmee geen primaire fixatie wordt verkregen, komen niet in aanmerking voor garantie (niet verwijtbaar aan het product).
  • Geëxpireerde producten kunnen niet als garantie geclaimd worden.
  • Het te claimen product moet in een laminaatzakje en volledig gesteriliseerd aangeboden worden.
  • Het volledig ingevulde formulier met eraan vastgeniet het te claimen gesteriliseerde product in een laminaatzakje, moet binnen 14 dagen na Event Date in ons bezit zijn. Na deze termijn worden de garantieaanvragen niet door ZimVie geaccepteerd en niet in behandeling genomen. 
  • Formulier en product toezenden aan Implacom BV, Paleisweg 5, 3886 LC Garderen.
  • Gebruik een luchtkussenenvelop en verpak het product goed, zodat het niet beschadigd of verloren raakt in de post.
  • Geclaimde producten worden alleen vervangen door gelijkwaardige nieuwe producten en worden niet in geld uitgekeerd.

Overige producten

Voor garantieverzoeken van niet ZimVie producten, maak je gebruik van het retourformulier. Vul deze zo volledig mogelijk in en stuur dit samen met het product aan ons retour. Na beoordeling van het garantieverzoek zullen wij je z.s.m. persoonlijk informeren. 

OPM: Retouradres is Paleisweg 5, 3886 LC  Garderen

Implacom heeft geen Antwoordnummer of Postbus