Ga naar de navigatie Ga naar de content Ga naar de footer
Menu

In geval van omruil, retourzendingen, reparatieverzoeken of reclamatie verzoeken wij je gebruik te maken van ons retourformulier. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en voeg dit bij de zending. Wij kunnen je retourzending dan snel en correct behandelen. Bedankt voor je medewerking!

Het retourformulier kun je hier downloaden.

Algemene Voorwaarden - Artikel 6 - Reclamaties en retourzendingen

1. De door IMPLACOM te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik bestemd zijn.

2. De producten dienen bij aflevering door de geadresseerde c.q. afnemer te worden gecontroleerd.

3. Eventuele reclamaties moeten binnen vijf werkdagen telefonisch dan wel schriftelijk (via e-mail) aan IMPLACOM te worden gemeld.

4. De afnemer dient na tijdige reclamatie de producten (uitgezonderd producten van humane of dierlijke oorsprong) uiterlijk binnen 7 werkdagen te retourneren met gebruik van het retourformulier onder vermelding van de klacht.

5. De producten moeten gefrankeerd aan IMPLACOM worden gestuurd en zich in de originele, onbeschadigde en verzegelde verpakking bevinden. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt de reclamatie niet door IMPLACOM aanvaard en aan afnemer geretourneerd (ongefrankeerd).

6. IMPLACOM zal nieuwe producten leveren voor de gereclameerde producten.

7. Retourzendingen van “NIET-GERECLAMEERDE” producten moeten binnen 14 dagen na factuurdatum geretourneerd worden middels het retourformulier en mét opgave van reden.

8. De producten moeten gefrankeerd aan IMPLACOM worden gestuurd en zich in de originele, onbeschadigde en verzegelde verpakking bevinden. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt de retourzending niet in behandeling genomen en aan afnemer geretourneerd (ongefrankeerd).

9. Retourneren van producten waarvan de “expiry date” korter is dan 18 maanden worden niet door IMPLACOM teruggenomen.

10. Om gecontroleerde opslag te kunnen garanderen kunnen producten van humane en dierlijke oorsprong niet worden geretourneerd.

11. Producten die op speciaal verzoek van afnemer voor afnemer besteld zijn, worden niet retour genomen.

12. Indien producten volgens genoemde voorwaarden geretourneerd worden, zal creditering tegen 100% van de aankoopprijs plaatsvinden met mindering van orderkosten.

13. Indien de retourtermijn van 14 dagen is overschreden, maar binnen 30 dagen na factuurdatum is, dan zal creditering tegen 85% van de aankoopprijs plaatsvinden met mindering van orderkosten.

14. Retourzendingen na 30 dagen na factuurdatum worden niet in behandeling genomen en worden geretourneerd naar afnemer.

15. De aansprakelijkheid van de zending tijdens transport ligt bij de afzender. 

OPM: Retouradres is Paleisweg 5, 3886 LC  Garderen

Wij hebben géén Antwoordnummer of Postbus; wij werken wél met PS Nachtdistributie