Ga naar de navigatie Ga naar de content Ga naar de footer
Menu

In geval van omruil, retourzendingen, reparatieverzoeken of reclamatie verzoeken wij u gebruik te maken van ons retourformulier. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en voeg bij de zending. Wij kunnen uw retourzending dan snel en correct behandelen. Bedankt voor uw medewerking!

Het retourformulier kunt u hier downloaden.

Algemene Voorwaarden - Artikel 6 - Reclame en retourzendingen

1. De door IMPLACOM te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. 
2. De producten dienen bij aflevering door de geadresseerde c.q. afnemer te worden gecontroleerd. Eventuele reclames ter zake van de producten dienen binnen vijf werkdagen telefonisch dan wel schriftelijk (via e-mail) aan IMPLACOM te worden gemeld. 
3. Teneinde gecontroleerde opslag te kunnen garanderen worden  alle producten van dierlijke en humane oorsprong (zoals Puros en CopiOs producten) NIET teruggenomen door IMPLACOM.
4. De afnemer kan na tijdige reclame producten (niet zijnde van humane of dierlijke oorsprong) retourneren met gebruik van een retourformulier. De producten moeten zich in de originele, onbeschadigde en verzegelde verpakking bevinden. Indien hier niet aan voldaan wordt, worden de geretourneerde zaken niet door IMPLACOM aanvaard en (ongefrankeerd) aan de afnemer teruggezonden. Retourzendingen dienen altijd gefrankeerd aan IMPLACOM te worden verzonden.
5. Retourzendingen van “niet-gereclameerde” en overige producten (niet zijnde van humane of dierlijke oorsprong) retourneren met gebruik van een retourformulier. Ook hiervoor gelden de voorwaarden zoals vermeld onder voorgaand punt 3 en 4. 
6. De aansprakelijkheid van de zending, tijdens transport, ligt bij de afzender.
7. Retourzendingen van producten waarvan de “expiry date” korter is dan 15 maanden worden niet door IMPLACOM teruggenomen, behoudens voorzover uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
8. Producten die op speciaal verzoek van afnemer voor afnemer besteld zijn, kunnen niet retour gezonden worden, tenzij anders overeengekomen. 
9. Creditering van retourzendingen van “niet-gereclameerde”producten vindt plaats tegen 85% van de aankoopprijs.