Ga naar de navigatie Ga naar de content Ga naar de footer
Menu

Als distributeur van humaan donormateriaal heeft Implacom de erkenning als Weefselinstelling (registratie nummer 4752 L/EW) en voldoen hiermee aan de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl) en aan het Eisenbesluit Lichaamsmateriaal. Als erkend weefselinstelling ontvangen wij in het kader van de handhaving regulier controlebezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

TRIP (www.tripnet.nl) is de uitvoerende instantie van het IGJ met als kerntaken het registreren, analyseren en rapporteren van ingezonden meldingen over reacties en incidenten bij de toepassing van o.a. humane cellen of weefsels. Het uiteindelijke doel is het verhogen van de patiëntveiligheid in Nederland.

TRIP wil in kaart krijgen hoeveel humane botproducten er omgaan in Nederland, waar worden ze toegepast en bij hoeveel patienten worden ze toegepast. Als weefselinstelling zijn wij verplicht om jaarlijks onze aantallen op te geven. TRIP schrijft ook de tandheelkundige implantologiepraktijken aan om inzage te krijgen in de afgenomen aantallen en de patientaantallen waarbij toegepast. Uw medewerkering hierin is verplicht.

Heeft u humane botmaterialen afgenomen dan wordt u aan het begin van het jaar door ons geïnformeerd over de afgenomen aantallen over het afgelopen jaar. Opgave moet digitaal via TRIP. Inloggegevens kunt u aanvragen via info@tripnet.nl.

Het jaarverslag van de activiteiten die betrekking hebben op humaan weefsel, over het afgelopen jaar kunt u opvragen door een mail te sturen naar chop@implacom.nl.