Ga naar de navigatie Ga naar de content Ga naar de footer
Menu

Erkend weefselinstelling

Als distributeur van humaan donormateriaal heeft Implacom sinds januari 2011 de erkenning als Weefselinstelling (registratie nummer 4752 L/EW) en voldoet hiermee aan de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl) en aan het Eisenbesluit Lichaamsmateriaal. Als erkend weefselinstelling ontvangen wij in het kader van de handhaving regulier controlebezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

TRIPnet

TRIP (www.tripnet.nl) is de uitvoerende instantie van het IGJ met als kerntaken het registreren, analyseren en rapporteren van ingezonden meldingen over reacties en incidenten bij de toepassing van o.a. humane cellen of weefsels. Uiteindelijk doel: verhogen van de patiëntveiligheid in Nederland.

TRIP wil in kaart hebben hoeveel humane weefsel producten er in omloop zijn in Nederland, waar ze vandaan komen (in of buiten EU), en aantal patiënten waarbij ze worden toegepast. Als weefselinstelling zijn wij verplicht om jaarlijks de in omloop gebrachte eenheden op te geven bij TRIP.

TRIP schrijft ook de tandheelkundige implantologiepraktijken aan om inzage te krijgen in de aantallen. Medewerking hierin is verplicht.

Daarom...

Heb je humane weefsel producten bij ons afgenomen dan informeren wij je aan het begin van het jaar over de afgenomen aantallen over het afgelopen jaar. Zo kun je jouw opgave bij het TRIP eenvoudig indienen. Een stukje ontzorgen van onze kant. Je geeft je gegevens digitaal op bij TRIP. Heb je (nog) geen inloggegevens, dan kun je deze eenvoudig aanvragen via info@tripnet.nl

Het jaarverslag van Implacom met de activiteiten die betrekking hebben op humaan weefsel, over het afgelopen jaar kunt je hier downloaden.