Ga naar de navigatie Ga naar de content Ga naar de footer
Menu

Als distributeur van humaan donormateriaal heeft Implacom de erkenning als Weefselinstelling (registratie nummer 4752 L/EW) en voldoen hiermee aan de wet- en regelgeving.

In het kader van kwaliteitsbewaking bij de toepassing van allograft materiaal is het belangrijk om eventuele Ernstig Ongewenste Voorvallen of Ernstige Bijwerkingen of Calamiteiten te melden aan Implacom. Het meldingssysteem dient als ondersteuning bij het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van lichaamsmateriaal. Wanneer een situatie een ongewenst voorval of ernstige bijwerking is, staat in het Meldingsformulier Weefselvigilantie beschreven samen met de stappen die dan genomen moeten worden. De melding zal Implacom voor u uitvoeren bij het TRIPNET.

TRIPNET (www.tripnet.nl) is de uitvoerende instantie van het IGZ met als kerntaken het registreren, analyseren en rapporteren van ingezonden meldingen over reacties en incidenten bij de toepassing van o.a. humane cellen of weefsels. Het uiteindelijke doel is het verhogen van de patiëntveiligheid in Nederland.

TRIPNET wil in kaart krijgen hoeveel humane botproducten er omgaan in Nederland, waar worden ze toegepast en bij hoeveel patienten worden ze toegepast. Als weefselinstelling zijn wij verplicht om jaarlijks onze aantallen op te geven. TRIPNET schrijft ook de tandheelkundige implantologiepraktijken aan om inzage te krijgen in de afgenomen aantallen en de patientaantallen waarbij toegepast. Uw medewerkering is van harte gewenst.

Heeft u humane botmaterialen afgenomen dan ontvangt u aan het begin van het jaar van ons een bericht met de afgenomen aantallen over het afgelopen jaar. Deze aantallen kunt u gebruiken voor uw opgave. Opgave moet digitaal. Inloggegevens kunt u aanvragen via info@tripnet.nl.

Het jaarverslag van de activiteiten die betrekking hebben op menselijk lichaamsmateriaal, over het afgelopen jaar kunt u opvragen door een mail te sturen naar chop@implacom.nl.