Ga naar de navigatie Ga naar de content Ga naar de footer
Menu

Als distributeur van humaan donormateriaal heeft Implacom de erkenning als Weefselinstelling (registratie nummer 4752 L/EW) en voldoen hiermee aan de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl) en Eisenbesluit Lichaamsmateriaal.

In het kader van kwaliteitsbewaking bij de toepassing van humaan weefsel is het belangrijk om eventuele Ernstig Ongewenste Voorvallen of Ernstige Bijwerkingen of Calamiteiten te melden aan Implacom. Het meldsysteem dient als ondersteuning bij het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van lichaamsmateriaal. Wanneer een situatie een ongewenst voorval of ernstige bijwerking is, staat in het Meldingsformulier Weefselvigilantie beschreven samen met de stappen die dan genomen moeten worden. De melding zal Implacom voor u uitvoeren bij het TRIP (www.tripnet.nl), de uitvoerende instantie van het IGJ.